GK-1094 緑松石鳥
時代: 新石器時代 、サイズ: 高さ 4.5cm×横幅 6.5cm×奥行 0.7cm
価格: 問い合わせ

紅山文化(BC4000〜BC3000)

トルコ石製鳥は稀少。単純化した造形。局部褐色風化玻璃光も好ましい。
著名北京紅山文化玉収蔵家より入手。

参照:GK-764GK-595GK-584GK-504← 玉製品のページへ戻る